Vägtrafik, pågående händelse

Väg 927 Stegatorp till Hanhals holme båda riktningarna

Vägarbete · Arbete med vatten- och avlopp

Tillfälliga begränsningar:
Hastighet: 50km/h

Giltig från 2022-12-05 kl. 08:55
Beräknas pågå till 2023-04-30 kl. 16:00

Uppdaterad:2023-03-20 kl. 09:12
Källa:Trafik Göteborg