Vägtrafik, pågående händelse

Väg 832 från Herrestad till Hogstorpsmotet (97) båda riktningarna

Vägarbete · Räckesarbete. Trafiken regleras med vakter.

Tillfälliga begränsningar:
Ett körfält blockerat

Giltig från 2022-12-07 kl. 09:00
Beräknas pågå till 2025-08-31 kl. 16:00

Uppdaterad:2023-01-30 kl. 10:33
Källa:Trafik Göteborg