Vägtrafik, pågående händelse

Väg 2504 Gunnarsgården till Infart Fåglums k:a båda riktningarna

Vägarbete · Arbete med vägbanan.

Giltig från 2021-10-04 kl. 11:00
Beräknas pågå till 2023-10-31 kl. 23:00

Uppdaterad:2023-06-05 kl. 07:54
Källa:Trafik Göteborg