Vägtrafik, pågående händelse

Väg 661 från Slöinge C till Slöinge båda riktningarna

Vägarbete · Sanering av förorenad mark intill väg. Gång- och cykeltrafik leds om, i övrigt ingen påverkan på vägtrafiken.

Tillfälliga begränsningar:
Hastighet: 30km/h

Giltig från 2022-11-30 kl. 07:38
Beräknas pågå till 2023-03-01 kl. 16:00

Uppdaterad:Idag kl. 07:34
Källa:Trafik Göteborg