Gång- och cykeltrafik

Gamlestadsvägen, Övrigt – ej schakt

Arbete har inte påbörjats.

Cykelväg vägarbete · Begränsad framkomlighet

Startar tidigast 2022-11-24 kl. 07:00
Beräknas pågå till 2022-12-15 kl. 16:00

Uppdaterad:2022-11-24 kl. 08:39
Källa:Göteborgs Stad Trafikkontoret