Vägtrafik, pågående händelse

Väg 626 från Romelanda kyrka till Romelanda båda riktningarna

Vägarbete · Byggnation av ny in- och utfart. Trafiken leds förbi växelvis med tillfällig trafiksignal.

Tillfälliga begränsningar:
Hastighet: 30km/h

Giltig från 2022-11-24 kl. 07:00
Beräknas pågå till 2022-12-31 kl. 16:00

Uppdaterad:2022-11-24 kl. 09:00
Källa:Trafik Göteborg