Vägtrafik, pågående händelse

Väg 2566 Häljestena till Tun skola båda riktningarna

Vägarbete · Röjning och avverkning i vägområdet

Giltig från 2022-11-24 kl. 07:00
Beräknas pågå till Imorgon kl. 16:00

Uppdaterad:2022-11-24 kl. 06:55
Källa:Trafik Göteborg