Vägtrafik, pågående händelse

Väg 47 från Grästorp kyrka till Grästorp C båda riktningarna

Vägarbete · Akut ledningsarbete i korsningen med Jon Jespersgatan. Vägen avsmalnad i riktning mot Trollhättan. I övrigt ingen påverkan på trafiken.

Tillfälliga begränsningar:
Fordonsbredd 3.5m

Giltig från 2022-11-23 kl. 08:19
Beräknas pågå till 2022-12-16 kl. 16:00

Uppdaterad:2022-11-23 kl. 08:23
Källa:Trafik Göteborg