Vägtrafik, pågående händelse

Väg 524 Bråtared till Grandalen båda riktningarna

Vägarbete · Underhållarbete / Ett körfält blockerat. Trafiken reglerar med trafikljus.

Tillfälliga begränsningar:
Ett körfält blockerat
Hastighet: 30km/h

Giltig från 2022-11-23 kl. 08:00
Beräknas pågå till 2022-12-11 kl. 16:00

Uppdaterad:2022-11-23 kl. 07:53
Källa:Trafik Göteborg