Vägtrafik, pågående händelse

Exportgatan mellan E6 (Norgevägen) (Kungälvsleden) och Importgatan i Göteborg kommun

Vägarbete · Beläggning - körbana

Tillfälliga begränsningar:
Ett körfält blockerat

Giltig från 2022-11-14 kl. 08:00
Beräknas pågå till 2022-12-31 kl. 17:00

Uppdaterad:2022-11-23 kl. 06:55
Källa:Göteborgs Stad