Vägtrafik, pågående händelse

Väg 546 Flygplatsmotet till Dansered båda riktningarna

Vägarbete · Byggnation av ny infart till fastighet.

Giltig från 2022-11-23 kl. 07:00
Beräknas pågå till 2023-02-01 kl. 16:00

Uppdaterad:2022-11-23 kl. 06:52
Källa:Trafik Göteborg