Vägtrafik, pågående händelse

Väg 527 Hällingsjö till Björketorps k:a båda riktningarna

Vägarbete · Byggnation av gång- och cykelbana. Kortare stopp kan förekomma.

Tillfälliga begränsningar:
Hastighet: 30km/h

Giltig från 2022-11-24 kl. 13:24
Beräknas pågå till 2023-05-31 kl. 16:00

Uppdaterad:2022-11-24 kl. 13:35
Källa:Trafik Göteborg