Vägtrafik, pågående händelse

Väg 527 från Hällingsjö till Björketorps kyrka båda riktningarna

Vägarbete · Byggnation av gång- och cykelbana. Trafikljusreglerad.

Tillfälliga begränsningar:
Ett körfält blockerat
Hastighet: 30km/h

Giltig från 2022-12-20 kl. 09:56
Beräknas pågå till 2023-05-31 kl. 16:00

Uppdaterad:2023-02-02 kl. 08:53
Källa:Trafik Göteborg