Vägtrafik, pågående händelse

Väg 2562 från Grästorp Storgatan till Ågården båda riktningarna

Vägarbete · Ledningsarbete.

Tillfälliga begränsningar:
Ett körfält blockerat

Giltig från 2022-11-22 kl. 11:15
Beräknas pågå till 2022-12-16 kl. 16:00

Uppdaterad:2022-11-22 kl. 11:19
Källa:Trafik Göteborg