Vägtrafik, pågående händelse

Väg 155 Cpl Dalen till Hällsviksvägen båda riktningarna

Vägarbete · Ombyggnation av bussläge.

Giltig från 2022-11-21 kl. 13:37
Beräknas pågå till 2022-12-31 kl. 16:00

Uppdaterad:2022-11-21 kl. 13:38
Källa:Trafik Göteborg