Vägtrafik, pågående händelse

Väg 730 Kolleröd till Björholmen båda riktningarna

Vägarbete · Lednings/telearbete. Byte av VA rör under vägbana

Tillfälliga begränsningar:
Ett körfält blockerat
Hastighet: 50km/h

Giltig från 2022-11-21 kl. 07:00
Beräknas pågå till 2023-01-31 kl. 16:00

Uppdaterad:2022-11-22 kl. 00:08
Källa:Trafik Göteborg