Gång- och cykeltrafik

Fjällbogatan 51, Beläggning – Gång och/eller cykelbana

Arbete har inte påbörjats.

Cykelväg vägarbete · Avstängd, omledning

Startar tidigast 2022-11-18 kl. 07:00
Beräknas pågå till 2022-12-18 kl. 16:00

Uppdaterad:2022-11-17 kl. 08:20
Källa:Göteborgs Stad Trafikkontoret