Vägtrafik, pågående händelse

Kungsportscirkulationen - Kungsportsvägen i Trollhättans kommun, i båda riktningar.

Vägarbete · Kantsten- och asfaltering, samt vatten och avloppsarbete utförs för att sammanfoga Kungsportscirkulationen med "nya vägen" Hjulkvarnelundsvägen.

Påverkas för norrgående trafik, ifrån Kungsporten till ex Stallbacka.
Välj Tunhemsvägen mot E45, därefter till Stallbackaområdet.

Avstängt för södergående lastbil- och busstrafik utmed Kungsportsvägen mot Kungsporten. (pga begränsad vägbredd och trångt för att kunna passera vid Folkets park)
Välj E45 och Tunhemsvägen till Kungsporten.

Cyklister och gående ges möjlighet att passera förbi vägarbetet.


Tillfälliga begränsningar:
Ett körfält blockerat

Giltig från 2022-11-24 kl. 15:00
Beräknas pågå till 2022-12-23 kl. 07:00

Uppdaterad:2022-11-24 kl. 16:06
Källa:Trollhättans stad