Vägtrafik, pågående händelse

Väg 47 Grästorp Skola till Flakeberg båda riktningarna

Vägarbete · Byggnation av ny rondell.

Tillfälliga begränsningar:
Hastighet: 40km/h

Giltig från 2022-11-17 kl. 08:36
Beräknas pågå till 2023-09-30 kl. 16:00

Uppdaterad:Idag kl. 08:12
Källa:Trafik Göteborg