Vägtrafik, pågående händelse

Väg 47 från Grästorp Skola till Flakeberg båda riktningarna

Vägarbete · Byggnation av ny rondell.

Tillfälliga begränsningar:
Hastighet: 30km/h

Giltig från 2022-11-17 kl. 08:36
Beräknas pågå till 2023-09-30 kl. 16:00

Uppdaterad:2023-05-25 kl. 20:34
Källa:Trafik Göteborg