Gång- och cykeltrafik

August Barks Gata 5, FV-schakt

Arbete har inte påbörjats.

Cykelväg vägarbete · Avstängd, omledning

Startar tidigast 2022-11-16 kl. 07:00
Beräknas pågå till 2022-12-31 kl. 16:00

Uppdaterad:2022-10-26 kl. 08:30
Källa:Göteborgs Stad Trafikkontoret