Vägtrafik, pågående händelse

Väg 560 från Kobbegården till Västra Frölunda kyrkogård båda riktningarna

Vägarbete · Lednings- kabelarbeten - schakt

Giltig från 2022-11-16 kl. 08:00
Beräknas pågå till 2022-12-09 kl. 17:00

Uppdaterad:2022-11-16 kl. 12:23
Källa:Göteborgs Stad