Vägtrafik, pågående händelse

Sven Adolf Norlings gata i Skara kommun, i båda riktningar.

Vägarbete · Under byggnation av cirkulationsplats i korsning Malmgatan och Sven Adolf Norlings gata kommer gatan vara avstängd för motortrafik förutom moped klass 2.

Tillfälliga begränsningar:
Vägen avstängd

Giltig från 2022-11-21 kl. 08:00
Beräknas pågå till 2023-06-30 kl. 11:55

Uppdaterad:2022-11-16 kl. 11:58
Källa:Skara kommun