Vägtrafik, pågående händelse

Väg 1770 från Almenåsvägen till Ingelstorp båda riktningarna

Vägarbete · Ledningsarbete. Skyddsfordon och vakt kan förekomma längs sträckan.

Tillfälliga begränsningar:
Ett körfält blockerat

Giltig från 2022-11-16 kl. 11:26
Beräknas pågå till 2023-10-31 kl. 16:00

Uppdaterad:2023-09-26 kl. 11:49
Källa:Trafik Göteborg