Vägtrafik, pågående händelse

Väg 1770 Almenåsvägen till Ingelstorp båda riktningarna

Vägarbete · Lednings/telearbete kommer att pågå längs väg 1770 fram till midsommar 2023. Skyddsfordon samt vakt förekomma längs sträckan.

Giltig från 2022-11-16 kl. 11:26
Beräknas pågå till 2023-06-30 kl. 16:00

Uppdaterad:2022-11-16 kl. 11:31
Källa:Trafik Göteborg