Vägtrafik, pågående händelse

Väg 1770 Almenåsvägen till Ingelstorp båda riktningarna

Vägarbete · Ledningsarbete. Skyddsfordon samt vakt kan förekomma längs sträckan.

Giltig från 2022-11-16 kl. 11:26
Beräknas pågå till 2023-06-30 kl. 16:00

Uppdaterad:2023-03-23 kl. 08:07
Källa:Trafik Göteborg