Gång- och cykeltrafik

Polstjärnegatan, Övrigt – schakt

Arbete pågår.

Cykelväg vägarbete · Avstängd, omledning

Startar tidigast 2022-11-14 kl. 06:00
Beräknas pågå till 2023-05-31 kl. 23:59

Uppdaterad:2022-11-15 kl. 15:11
Källa:Göteborgs Stad Trafikkontoret