Vägtrafik, pågående händelse

Väg 934 från Stormhult till Länsgr. Hallands/Västra Götalands län vid Övre Ögärdet båda riktningarna

Vägarbete · Kabelarbete i mark.

Giltig från 2023-03-29 kl. 08:00
Beräknas pågå till Idag kl. 16:00

Uppdaterad:2023-03-29 kl. 08:17
Källa:Trafik Göteborg