Vägtrafik, pågående händelse

Väg 934 från Stormhult till Länsgr. Hallands/Västra Götalands län vid Övre Ögärdet båda riktningarna

Vägarbete · Kabelarbete i mark. Grävning utanför vägområdet samt tryckning underväg

Tillfälliga begränsningar:
Vägren blockerad

Giltig från 2022-11-14 kl. 07:02
Beräknas pågå till 2023-03-31 kl. 16:00

Uppdaterad:2022-11-14 kl. 07:39
Källa:Trafik Göteborg