Vägtrafik, pågående händelse

Väg 838 Älvsereds Kyrka till Horsaberg båda riktningarna

Vägarbete · Vattenservis och en spillvattenservis

Giltig från 2022-11-14 kl. 07:00
Beräknas pågå till Imorgon kl. 16:00

Uppdaterad:2022-11-14 kl. 07:12
Källa:Trafik Göteborg