Vägtrafik, pågående händelse

Väg 873 från Färjeläge Malmön till Draget båda riktningarna

Vägarbete · Lednings/telearbete.Gatan kommer att helstängas.
Mycket begränsad framkomlighet på kommunala vägar.


Tillfälliga begränsningar:
Vägen avstängd
Omledning: Omledning via orange vägvisning.

Giltig från 2022-11-09 kl. 08:55
Beräknas pågå till 2023-03-30 kl. 16:00

Uppdaterad:2022-11-09 kl. 09:14
Källa:Trafik Göteborg