Gång- och cykeltrafik

Oscarsleden, Lednings- kabelarbeten – schakt

Arbetet är vilande.

Cykelväg vägarbete · Begränsad framkomlighet

Startar tidigast 2022-11-24 kl. 09:00
Beräknas pågå till Idag kl. 15:00

Uppdaterad:2022-12-06 kl. 14:49
Källa:Göteborgs Stad Trafikkontoret