Vägtrafik, pågående händelse

Väg 694 från Ledhestra till Dalshult båda riktningarna

Vägarbete · Kabelarbete i mark.

Giltig från 2022-11-07 kl. 07:00
Beräknas pågå till 2022-12-30 kl. 16:00

Uppdaterad:2022-11-28 kl. 08:43
Källa:Trafik Göteborg