Vägtrafik, pågående händelse

Väg 639 Brandshult till Nissaström kraft Stn båda riktningarna

Vägarbete · Kabelarbete i mark.

Giltig från 2022-11-07 kl. 07:00
Beräknas pågå till 2022-12-30 kl. 16:00

Uppdaterad:2022-11-28 kl. 08:52
Källa:Trafik Göteborg