Vägtrafik, pågående händelse

Väg 168 från Ytterby till Rollsbovägen båda riktningarna

Vägarbete · Ombyggnation av busshållplatser Rollsbovägen

Tillfälliga begränsningar:
Hastighet: 30km/h

Giltig från 2022-11-06 kl. 22:11
Beräknas pågå till 2022-12-04 kl. 16:00

Uppdaterad:2022-11-28 kl. 14:48
Källa:Trafik Göteborg