Vägtrafik, pågående händelse

Väg 2891 från Karthagen till Lilleskog båda riktningarna

Vägarbete · Kabelarbete i mark.

Tillfälliga begränsningar:
Ett körfält blockerat
Hastighet: 50km/h

Giltig från 2022-11-02 kl. 11:36
Beräknas pågå till 2023-03-31 kl. 16:00

Uppdaterad:2022-11-21 kl. 14:18
Källa:Trafik Göteborg