Vägtrafik, pågående händelse

Väg 156 Hjorttorp till Buagärde båda riktningarna

Vägarbete · Arbete med barriärer.

Tillfälliga begränsningar:
Hastighet: 50km/h

Giltig från 2022-10-31 kl. 09:00
Beräknas pågå till 2023-05-31 kl. 16:00

Uppdaterad:2023-03-27 kl. 08:10
Källa:Trafik Göteborg