Vägtrafik, pågående händelse

Väg 156 Hjorttorp till Buagärde båda riktningarna

Vägarbete · Arbete med barriärer.

Tillfälliga begränsningar:
Hastighet: 30km/h

Giltig från 2022-10-31 kl. 09:00
Beräknas pågå till 2023-05-31 kl. 16:00

Uppdaterad:2022-11-21 kl. 07:34
Källa:Trafik Göteborg