Vägtrafik, pågående händelse

Väg 153 Nygård till Övrarp båda riktningarna

Vägarbete · Kabelarbete i mark. Trafiksignalreglerad.

Tillfälliga begränsningar:
Ett körfält blockerat
Hastighet: 50km/h

Giltig från 2022-10-31 kl. 08:30
Beräknas pågå till 2022-12-13 kl. 16:00

Uppdaterad:2022-11-22 kl. 09:03
Källa:Trafik Göteborg