Vägtrafik, pågående händelse

Aminogatan vid Söderleden, i båda riktningar.

Vägarbete · Arbete med fjärrvärmeledningar. Trafiken styrs med tillfälliga trafiksignaler.

Tillfälliga begränsningar:
Ett körfält blockerat

Giltig från 2022-10-31 kl. 08:19
Beräknas pågå till 2023-06-30 kl. 16:00

Uppdaterad:2023-03-29 kl. 10:30
Källa:Mölndals stad