Vägtrafik, pågående händelse

Aminogatan vid Söderleden, i båda riktningar.

Vägarbete · Arbete med fjärrvärmeledningar. Trafiken styrs med tillfälliga trafiksignaler.

Tillfälliga begränsningar:
Ett körfält blockerat

Giltig från 2022-10-31 kl. 08:19
Beräknas pågå till 2023-04-16 kl. 16:00

Uppdaterad:2022-10-31 kl. 08:21
Källa:Mölndals stad