Vägtrafik, pågående händelse

Väg 153 från Gällareds Kyrka till Gällared båda riktningarna

Vägarbete · Byte av vägbelysning. Trafiken regleras med trafikljus.

Tillfälliga begränsningar:
Ett körfält blockerat

Giltig från 2022-10-31 kl. 08:04
Beräknas pågå till 2022-12-09 kl. 16:00

Uppdaterad:2022-11-22 kl. 08:08
Källa:Trafik Göteborg