Vägtrafik, pågående händelse

Väg 565 Lexby Östergård till Skrabro båda riktningarna

Vägarbete · Breddning av Björlandavägen. Trafiken leds förbi på tillfällig väg.

Tillfälliga begränsningar:
Hastighet: 50km/h

Giltig från 2022-10-31 kl. 07:24
Beräknas pågå till 2023-04-15 kl. 16:00

Uppdaterad:2023-03-27 kl. 08:02
Källa:Trafik Göteborg