Vägtrafik, pågående händelse

Väg 182 Timmele C till Timmele båda riktningarna

Vägarbete · Ledningsarbete.

Giltig från 2022-10-28 kl. 14:06
Beräknas pågå till 2022-12-31 kl. 16:00

Uppdaterad:2022-11-18 kl. 07:54
Källa:Trafik Göteborg