Vägtrafik, pågående händelse

Väg 46 Infart t Timmele k:a till Timmele N båda riktningarna

Vägarbete · Ledningsarbete.

Giltig från 2022-10-28 kl. 14:06
Beräknas pågå till 2022-12-31 kl. 16:00

Uppdaterad:2022-11-11 kl. 14:12
Källa:Trafik Göteborg