Vägtrafik, pågående händelse

Väg 527 Rävlanda till Forsa båda riktningarna

Vägarbete · Kabelarbete i mark. Separering av vägbelysning. Ny jordkabel grävs ner och nya centraler monteras.

Giltig från 2021-12-30 kl. 08:41
Beräknas pågå till 2024-04-30 kl. 16:00

Uppdaterad:2023-02-02 kl. 19:40
Källa:Trafik Göteborg