Vägtrafik, pågående händelse

Väg 524 Bråtared till Grandalen båda riktningarna

Vägarbete · Kabelarbete i mark. Separering av Trafikverkets belysning från kommunens. Ny centraler och jordkabel grävs ner.

Giltig från 2021-11-08 kl. 07:00
Beräknas pågå till 2024-04-30 kl. 16:00

Uppdaterad:2023-02-02 kl. 19:39
Källa:Trafik Göteborg