Vägtrafik, pågående händelse

Myrtuvevägen i Trollhättans kommun, i båda riktningar.

Vägarbete · Vatten- och avloppsarbete utförs på delen mellan korsning Bergkullevägen/Myrtuvevägen och ca 300 meter söder om nämnda korsning.

Infart till området sker via cirkulation mellan väg E45 och väg 2013, där man kan komma till bostadsområdet söder om avstängningen.


Tillfälliga begränsningar:
Vägen avstängd

Giltig från 2022-11-14 kl. 07:00
Beräknas pågå till 2023-02-28 kl. 16:00

Uppdaterad:2022-10-27 kl. 11:39
Källa:Trollhättans stad