Vägtrafik, pågående händelse

Väg 2251 från Skifors till Länsgr. Västra Götalands/Värmlands län vid Kasen båda riktningarna

Vägarbete · Slänt- och vägförstärkning. Följ orange vägvisning

Tillfälliga begränsningar:
Vägen avstängd
Omledning: via väg 519, E18, 172.

Giltig från 2022-11-01 kl. 08:00
Beräknas pågå till Idag kl. 16:00

Uppdaterad:Idag kl. 08:10
Källa:Trafik Göteborg