Vägtrafik, pågående händelse

Exportgatan mellan E6 (Norgevägen) (Kungälvsleden) och E6 (Norgevägen) (Kungälvsleden) i Göteborg kommun

Vägarbete · Schaktarbete vid korsningen Exportgatan/Salsmästaregatan, mycket begränsad framkomlighet i rondellen.

Tillfälliga begränsningar:
Vägren blockerad
Fordonslängd 18m
Fordonsbredd 3.5m

Giltig från 2022-10-24 kl. 09:00
Beräknas pågå till 2023-02-28 kl. 17:00

Uppdaterad:2022-11-17 kl. 06:50
Källa:Göteborgs Stad