Vägtrafik, pågående händelse

E6 Dinglemotet till Grindmotet båda riktningarna

Vägarbete · Arbete med bergskärningar. Skyddsfordon på plats dagtid.

Tillfälliga begränsningar:
Ett körfält blockerat
Hastighet: 70km/h

Giltig från 2022-10-26 kl. 08:02
Beräknas pågå till 2023-04-30 kl. 16:00

Uppdaterad:2022-11-21 kl. 07:33
Källa:Trafik Göteborg