Vägtrafik, pågående händelse

Turbovägen i Trollhättans kommun, i båda riktningar.

Vägarbete · Inom nämnda period påverkas vägen med ca 3 dagars arbete.

Grävning och schakt för el och fiber. Övergrävning på gatan sker med ett körbana åt gången, så trafik kommer fram.

Giltig från 2022-11-07 kl. 07:00
Beräknas pågå till 2022-12-09 kl. 16:00

Uppdaterad:2022-10-25 kl. 09:58
Källa:Trollhättans stad