Vägtrafik, pågående händelse

Väg 2514 Per Jonsgården till Vedum C båda riktningarna

Vägarbete · Lednings/telearbete. Vatten och avlopp.

Giltig från 2022-10-25 kl. 08:17
Beräknas pågå till 2022-12-23 kl. 16:00

Uppdaterad:2022-11-18 kl. 08:16
Källa:Trafik Göteborg