Vägtrafik, pågående händelse

Väg 1939 Infart t St Lundby k:a till Cpl Gråbo båda riktningarna

Vägarbete · Byggnation av hållplatser.

Tillfälliga begränsningar:
Hastighet: 30km/h

Giltig från 2022-10-24 kl. 14:02
Beräknas pågå till 2022-12-28 kl. 16:00

Uppdaterad:2022-11-23 kl. 23:23
Källa:Trafik Göteborg